Συλλογές
Τίτλος Η εις την κοινωνιολογίαν συμβολή του Ιωσήφ Kohler
Δημιουργός Βιζουκίδης, Περικλής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 41-48
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1921
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση