Συλλογές
Τίτλος Η κοινωνική κατεύθυνσις εν τη εξελίξει του κράτους
Δημιουργός Σβώλος, Αλέξανδρος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 128-141
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1921
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση