Συλλογές
Τίτλος Ισοτιμία της γυναικός: εν τη αρχαία Ελλάδι
Δημιουργός Βορέας, Θεόφιλος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 15-26
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση