Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία του κοινωνικού δικαίου των συνεταιρισμών
Δημιουργός Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 230-237
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση