Συλλογές
Τίτλος Ο ελληνικός μοναρχισμός 1915-1917: Ιστορικαί σελίδες
Δημιουργός Αποστολόπουλος, Ν. Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 325-346
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση