Συλλογές
Τίτλος Παλλατινισμός, Πανσλαυισμός και Παντευτονισμός: η σημασία των δια την παγκόσμιον πολιτικήν κατάστασιν
Δημιουργός Deckert, Αιμίλιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 408-442
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση