Συλλογές
Τίτλος Επί του νέου αγροτικού νόμου: κρίσεις και νομοθετικαί υποδείξεις
Δημιουργός Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 443-471
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση