Συλλογές
Τίτλος Μελέτη περί μεταρρυθμίσεως του νόμου περί αναστολής της εκτελέσεως της ποινής
Δημιουργός Πεταλάς, Αντώνιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 472-477
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση