Συλλογές
Τίτλος Αι κοινωνικαί συνέπειαι της απαλλοτριώσεως των αγροκτημάτων: διδάγματα εκ της Ρωσίας
Δημιουργός Σερβάκης, Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 478-481
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση