Συλλογές
Τίτλος Η σχέσις της φιλοσοφίας προς την εκάστοτε κοινωνίαν
Δημιουργός Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 1-12
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση