Συλλογές
Τίτλος Αι τραπεζητικαί καταθέσεις
Δημιουργός Σπουργίτης, Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 13-28
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση