Συλλογές
Τίτλος Φυσικοί νόμοι διέποντες τους πολέμους
Δημιουργός Αγαπητός, Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 29-38
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση