Συλλογές
Τίτλος Η παραγωγική χρησιμοποίησις των προσφύγων
Δημιουργός Φιλάρετος, Κλεισθένης Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 141-157
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση