Συλλογές
Τίτλος Περί παραγωγής και συνδικάτου καταναλώσεως λιγνιτών
Δημιουργός Σαπνάς, Μιλτιάδης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 202-226
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση