Συλλογές
Τίτλος Ο πόλεμος και αι κοινωνικαί αξίαι
Δημιουργός Τσουρής, Άγγελος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 227-236
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση