Συλλογές
Τίτλος Η Γαλλική Επανάστασις: η επαναστατική ιδέα εν τη Γαλλία προ της επαναστάσεως
Δημιουργός [χωρίς, συγγραφέα]
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 257-304
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση