Συλλογές
Τίτλος Η Ναξία σμύρις: Τα αφορώντα αυτήν προβλήματα. Η νέα οργάνωσις
Δημιουργός Παπαδημητρίου, Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 305-315
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1923
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση