Συλλογές
Τίτλος Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικώτεραι αυτής εφαρμογαί κατά τον H.Fayol
Δημιουργός Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 7-63
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση