Συλλογές
Τίτλος Εισηγητήριος έκθεσις επί του απολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1923
Δημιουργός Διομήδης, Αλ. Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 97-124
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση