Συλλογές
Τίτλος Ο θετικισμός εν τη φιλοσοφία: η κοινωνιολογία και η κοινωνία
Δημιουργός Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 145-157
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση