Συλλογές
Τίτλος Πρακτικά επιτροπής 1923 προς υποστήριξιν και παραγωγήν των ελληνικών λιγνιτών
Δημιουργός Επιτροπή, 1923 προς την υποστήριξη και παραγωγή των ελληνικών λιγνιτών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 158-210
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση