Συλλογές
Τίτλος Μεθοδολογικά προβλήματα της πολιτικής επιστήμης
Δημιουργός Καψαλόπουλος, Απόστολος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 427-439
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση