Συλλογές
Τίτλος Φορδισμός: αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Δημιουργός Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 61-73
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση