Συλλογές
Τίτλος Περί της σημασίας του ξύλου εν τη κοινωνική οικονομία
Δημιουργός Σκλαβούνος, Κωνσταντίνος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 385-395
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση