Συλλογές
Τίτλος Η μεταπολεμική διεθνής φορολογική επιβάρυνσις: συγκριτική μελέτη
Δημιουργός Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 77-88
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση