Συλλογές
Τίτλος Τι είναι κοινωνικόν φαινόμενον;
Δημιουργός Durkheim, E.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 151-161
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση