Συλλογές
Τίτλος Πρακτικά εταιρίας των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
Δημιουργός [χωρίς, συγγραφέα]
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 163-258
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση