Συλλογές
Τίτλος Η θεωρητική οικονομική επιστήμη κατά τον Franz Oppenheimer
Δημιουργός Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 163-296
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση