Συλλογές
Τίτλος Η δασμολογική προστασία και η άμεσος φορολογία των σιτηρών
Δημιουργός Σάντης, Δημήτριος Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 300-309
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση