Συλλογές
Τίτλος Αι συναλλαγματικαί θεωρίαι
Δημιουργός Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 310-336
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση