Συλλογές
Τίτλος Η στρατολογία των υπαλλήλων και τα πανεπιστήμια εις την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν
Δημιουργός Ανδρεάδης, Ανδρέας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 337-358
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση