Συλλογές
Τίτλος Αι ανώνυμαι εταιρείαι εν Ελλάδι από οικονομικής και δημοσιονομικής απόψεως
Δημιουργός Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 1-120
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση