Συλλογές
Τίτλος Η ποσωτική θεωρία του χρήματος και αι διακυμάνσεις των τιμών
Δημιουργός Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 121-123
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1928
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση