Συλλογές
Τίτλος Θεωρία της Δημόσιας Οικονομίας
Δημιουργός Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 472-483
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1929
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση