Συλλογές
Τίτλος Η Ελβετική Εμπορική πολιτική και η Εμπορική Σύμβασις μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας
Δημιουργός Σφυρής, Κ.Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 87-111
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1930
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση