Συλλογές
Τίτλος Γεωοικονομία και Οικονομία: μεθοδολογική έρευνα
Δημιουργός Σφυρής, Κ.Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 213-265
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1930
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση