Συλλογές
Τίτλος Αι σχέσεις μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής πωλήσεως
Δημιουργός Αθανασιάδης, Κ.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 363-366
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1930
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση