Συλλογές
Τίτλος Αι γραφικαί μεθόδοι εν τη στατιστική
Δημιουργός Αθανασιάδης, Κ.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 209-248
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1936
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση