Συλλογές
Τίτλος Η XXXIV Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής εν Αθήναις
Δημιουργός Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 134-138
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1937
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση