Συλλογές
Τίτλος Τελεολογική ερμηνεία και θεωρία του έννομου αγαθού εν τω ποινικώ δίκαιω
Δημιουργός Κρυστάλλης, Αθανάσιος Λ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 87-170
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1939
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση