Συλλογές
Τίτλος Τουρκοκρατούμεναι Κυκλάδες: η δικαιοσύνη εν Άνδρω επί Τουρκοκρατίας
Δημιουργός Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 183-202
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1939
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση