Συλλογές
Τίτλος Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους
Δημιουργός Κορώνης, Σπύρος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 81-122
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1941
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση