Συλλογές
Τίτλος Τα δημόσια οικονομικά της Βενετίας κατά τον μεσαίωνα
Δημιουργός Σπητέρης, Αντώνιος Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 198-211
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1941
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση