Συλλογές
Τίτλος Η έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης κ. Γ.Πεσματζόγλου επί των πεπραγμένων του 1949
Δημιουργός Πεσματζόγλου, Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 66-80
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1947
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση