Συλλογές
Τίτλος Πραγματεία Οικονομικής Ιστορίας: Wirtschaftsgeschichte des altertums
Δημιουργός Κούσης, Δημοσθένης, Heichelheim, Fritz M.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 190-195
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1950
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση