Συλλογές
Τίτλος Εισαγωγή εις την θεωρίαν της Απασχολήσεως: μέρος Α΄
Δημιουργός Robinson, Joan, Χουμανίδης, Λ.Θ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 1-26
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1951
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση