Συλλογές
Τίτλος Η Στατιστική και αι επιστήμαι Παρατηρήσεως
Δημιουργός Αθανασιάδης, Κ.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 27-48
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1951
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση