Συλλογές
Τίτλος Theorie du developpment economique et de la formation des zones arrierees
Δημιουργός Pappi, Hugo
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 365-386
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση