Συλλογές
Τίτλος Η πρόκρισις του αμέσου συναλλάγματος γεωμετρικώς
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 393-405
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1957
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση