Συλλογές
Τίτλος De la necessite d elaborer une theorie sociologique explicative des nouvelles structures economiques
Δημιουργός Χατζηδήμου, Πέτρος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 406-429
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1957
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση